Nasza wspólna akcja

Jan Paweł II – „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.”

Nasza akcja jest inicjatywą społeczną, w której udział powinni wziąć wszyscy Polacy.